De opvang

Je bent natuurlijk op zoek naar de beste gastouder van de wereld voor je kind. Zo een keuze is altijd lastig. Ik sta in ieder geval garant voor het volgende:

 

Een aantal trefwoorden wat betreft de opvang en verzorging waar ik veel waarde aan hecht, zijn duidelijkheid, rust, regelmaat, reinheid en respect. Dit uit zich in de volgende punten:

 

Tarieven

Voor de opvang betaal je een tarief van €5,75,- per kind per uur. Dit is een bruto uurprijs, waarbij nog geen rekening gehouden is met de inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Hierdoor wordt je uiteindelijke nettobedrag aanzienlijk lager.

Hiernaast komt nog de bureaukosten van het gastouderbureau. Het tarief verschilt per bureau. Het Welpje werkt samen met Gastouderbureau Stichting Kwest en Gastouderbureau Westland en bied daardoor erkende opvang, zodat je als ouder(s) in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Voor opvang bij het welpje geldt een minimum afname van 30 uur per maand per kind. Het is mogelijk om minder uren af te nemen, maar er dient wel voor 30 uur betaald te worden.

Ten alle tijde dient naar beschikbaarheid van de opvang doorbetaald te worden. Ook bij vakantie/vrije dagen of ziekte van het kind.

 

Inclusief:

De €5,75- per uur is inclusief eten en drinken. Dit betreft alleen het volgende:


Naast eten en drinken zijn ook materiaalkosten inbegrepen zoals:


Exclusief:

Bovenstaande kan achter worden gelaten in het mandje, zodat u dit niet elke keer mee hoeft te nemen.

 

Extra tarieven

Avond maaltijd: Als u kind blijft avondeten (om 18:00 u.) dan dient er een extra bijdrage worden betaald. Dit wordt verrekend door een half uur extra tijd bij te schrijven.  Maaltijd wensen zijn bespreekbaar. Uiteraard is dit niet van toepassing wanneer er eigen voeding* wordt mee gegeven (*alleen van toepassing bij melk of potje).

 

Openingstijden / haal-en breng tijden

Openingstijden / haal- en breng tijden
​5 dagen in de week geopend voor opvang. Let op: Feestdagen is de opvang gesloten.
​Ophalen en wegbrengen kan niet gedurende de volgende tijden:
Elke dag voor 06:30 u. en tussen 18.00 u. en 18.45 u.
Op dagen dat er oudere kinderen komen, ook niet tijdens school haal-en breng tijden (met uitzondering van schoolvakanties) Dit is in overleg.

Vakanties en vrije dagen

Bij vakantie van 2 weken of langer dient dit tenminste 2 maanden van te voren schriftelijk aangegeven te worden.

Bij het nemen van zwangerschapsverlof is doorbetaling van toepassing.

Dagen/uren inhalen is niet mogelijk. Eventueel kan er wel gekeken worden naar het komen van een extra dag, maar deze uren dienen betaald te worden.

Bij een flexibele afname en dus een minimale afname van 30 uur, worden de minimale uren van 30 uur geschreven bij vakantie of vrije dagen.

 

Als u een opmerking heeft, ook al vindt u het moeilijk om het te zeggen: zeg het toch. Samen willen we ervoor zorgen dat uw kind een goeie tijd heeft bij mij als gastouder en ik stel uw opmerkingen – positief en negatief – op prijs.