Inschrijven

U kunt zich op meerdere manieren inschrijven bij mij als gastouder. Dit kan via de website van een gastouderbureau, via telefonisch contact met het gastouderbureau of via mij als gastouder. De aanvraag zal dan bij de bemiddelingsmedewerker van het betreffende gastouderbureau terecht komen en behandeld worden. Er zal een intake gesprek gepland worden met de bemiddelingsmedewerker (hier zijn kosten aan verbonden).

Momenteel werk ik samen met de volgende gastouderbureaus :

-Gastouderbureau Westland

-Gastouderbureau Stichting Kwest

Nadat het besluit is genomen om met elkaar verder te gaan, volgt het koppelingsgesprek. Het koppelingsgesprek vindt plaats tussen vraag en gastouder en bemiddelingsmedewerker. Het doel is om eenheid te krijgen in de gemaakte afspraken voordat de opvang van start gaat. De bemiddelingsmedewerker legt aan de vraag- en gastouder uit hoe de uren berekend moeten worden op jaarbasis. Vraag en gastouder spreken samen het totaal aantal uren, dagen en tijden af dat aan opvang nodig is. Ook andere afspraken worden overlegt en vastgelegd . De overeenkomst tussen gast- en vraagouder wordt tijdens dit gesprek ondertekend. Hiermee is de opvang definitief.

 

Evaluatie

Ongeveer 6 weken na de eerste opvang dag neemt de bemiddelingsmedewerker contact op met vraag- en gastouder met de vraag hoe de opvang verloopt. Voor beiden partijen geldt een proeftijd van een maand.

 

Opzegtermijn

Er is een opzeg termijn van een maand. De komende maand dient dan nog betaald te worden. Ook als u besluit om uw kind eerder van de opvang af te halen.